Hiển thị 1–12 của 13 kết quả

Sở Hữu

Sở hữu

REN101

11.500.000.000 
Sở Hữu

Sở hữu

REN102

7.500.000.000 
Sở Hữu

Sở hữu

REN103

6.500.000.000 
Sở Hữu

Sở hữu

REN141

15.000.000.000 
Thuê Lại

Thuê lại

REN211

297.000.000 
Thuê Lại

Thuê lại

REN212

136.500.000 
Thuê Lại

Thuê lại

REN213

189.000.000 
Thuê Lại

Thuê lại

REN214

525.000.000 
Thuê Lại

Thuê lại

REN215

181.500.000 
Thuê Lại

Thuê lại

REN222

234.000.000 
Thuê Lại

Thuê lại

REN225

231.000.000 
Thuê Lại

Thuê lại

REN226

231.000.000