REN102

7.500.000.000 

Địa chỉ : Ngõ 205 Phú Diễn, Hà Nội.

Diện tích: 63m2

Tòa nhà: 6,5 tầng

Phòng cho thuê :  12 phòng

Doanh thu : 504.000.000 Việt Nam Đồng/ năm

(tương đương 8.6%/ năm).

Danh mục: