REN214

525.000.000 

Địa chỉ: 26 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội

Doanh Thu/Tháng: 92 Tr

Lợi Nhuận/Tháng: 35tr

Thời gian thu hồi vốn: 15 tháng

Lợi nhuận/Vốn đầu tư: 6.67%

Danh mục: