REN411

136.500.000 

Địa chỉ: Số 25 ngõ 1002 Láng

Doanh Thu/Tháng: 30 Tr

Lợi Nhuận/Tháng: 9.1.1tr

Thời gian thu hồi vốn: 15 tháng

Lợi nhuận/Vốn đầu tư: 6.67%

Danh mục: