REN212

136.500.000 

Địa chỉ: 24 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội

Doanh Thu/Tháng: 38 Tr

Lợi Nhuận/Tháng: 9.1tr

Thời gian thu hồi vốn: 15 tháng

Lợi nhuận/Vốn đầu tư: 6.67%

Danh mục: