REN213

189.000.000 

Địa chỉ: Số 20 Nguyễn Văn Huyên – Cầu Giấy – Hà Nội

Doanh Thu/Tháng: 49Tr

Lợi Nhuận/Tháng: 12.6.1tr

Thời gian thu hồi vốn: 15 tháng

Lợi nhuận/Vốn đầu tư: 6.67%

Danh mục: