REN226

231.000.000 

Địa chỉ: Số 4/8 ngõ 255 Cầu Giấy – Hà Nội

Doanh Thu/Tháng: 55 Tr

Lợi Nhuận/Tháng: 15.4.1tr

Thời gian thu hồi vốn: 15 tháng

Lợi nhuận/Vốn đầu tư: 6.67%

Danh mục: