REN215

181.500.000 

Địa chỉ: Số 28 ngõ 165 Dương Quảng Hàm

Doanh Thu/Tháng: 37 Tr

Lợi Nhuận/Tháng: 12.1.1tr

Thời gian thu hồi vốn: 15 tháng

Lợi nhuận/Vốn đầu tư: 6.67%

Danh mục: