REN211

297.000.000 

Địa chỉ: Số 20/28 ngõ 260 Cầu Giấy

Doanh Thu/Tháng: 78 Tr

Lợi Nhuận/Tháng: 19.8.1tr

Thời gian thu hồi vốn: 15 tháng

Lợi nhuận/Vốn đầu tư: 6.67%

Danh mục: