REN141

15.000.000.000 

Địa chỉ: Thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Diện tích: 150m2

Tòa nhà : 9 tầng

Phòng cho thuê:  40 phòng

Lợi nhuận/Vốn đầu tư: 20~25%

Danh mục: