REN103

6.500.000.000 

Địa chỉ :  45 Cự Lộc, Thanh Xuân, Hà Nội.

Diện tích: 75m2

Tòa nhà:  5 tầng

Phòng cho thuê : 9 phòng

Doanh thu : 540.000.000 Việt Nam đồng/năm

(tương đương 8.3%/ năm ).

Danh mục: